אשכול גני ילדים לעובדי הקהילה הזרה בתל אביב, בגינת לוינסקי

 |  פרטים נוספים
סגירה