אדריכלות נוף -פארק אריאל שרון, מטרופולין תל אביב

 |  פרטים נוספים

פארק אריאל שרון, תכנית בינוי ותכנון אדריכלי למבני הפארק, מבני מסחר, מרכז מבקרים וכו', כ-6,000 מ"ר, (בתכנון)

פארק אריאל שרון כולל 8,000 דונם של פארק שהוגדרו ע"י תכנית המתאר המחוזית. לתכנית זו הכין אדריכל הנוף הגרמני פיטר לץ תוכנית אב המגדירה את שטחי הפארק ואת שטחי הבינוי הנדרש. כחלק מיישומה של תכנית האב יוקמו מבנים לשירות הפארק הכוללים: מבני מסחר חדשים הממוקמים על האגם, יטופל מתחם השימור, "חוות שלם" שבו ימוקמו גם משרדי הפארק, ומבני תשתיות.

התכנון נעשה תוך שיתוף פעולה עם אדריכל פיטר לץ, אדריכלי הנוף המקומיים ומשרד הפנים.

סגירה