אדריכלות מבני ציבור – תכנון קמפוס חינוך, תרבות וקהילה, עמק הירדן

 |  פרטים נוספים

תכנון אדריכלי לקמפוס חינוך, תרבות וקהילה במרום הגליל, עבור המגבית הבריטית וקרן רש"י, 18,000 מ"ר, שלב א'- בניית בי"ס יסודי, 3,000 מ"ר, 2010

הפרויקט נבנה ביוזמתה של קרן רש"י אשר מתכננת להקים מרכז תרבותי וחברתי לקהילות השונות בצפון.

הוכנה תוכנית אב ע"י משרד אדריכלים פלסנר, לקמפוס כזה אשר מכיל פעילות חינוכית, פעילויות ספורט, מרכז קהילתי וחברתי' כולם ממוקמים בפארק גדול. שלב א' של הפרויקט הושלם ב-2010, והוא בית ספר יסודי המורכב ממבנה קיים, ותוספת של שלושה מבנים נוספים הכוללים כיתות, מעבדות, חדרי מורים, חדרי ספורט וכו'.

סגירה