שותפים וצוות

אדריכלית דניאלה פלסנר, שותפה

אדריכלית מיה פלסנר, שותפה

יוכי נעמת-לוי

אביטל קס, אדריכלית

יואב איתן, אדריכל

עדי פרוג , אדריכלית

דנה יוסים-סנדלר, אדריכלית

עדי גלעד, אדריכלית